Suomalaisen ympäristöteknologiayritys Tanan kiinteiden jätteiden repimiseen tarjoamat ratkaisut ovat edelläkävijän maineessa erityisesti kaikkein hankalimpien jätelajien käsittelyssä. Jätteeksi päätyy monia materiaaleja, jotka voivat olla ominaisuuksiltaan esimerkiksi liian sitkeitä käsiteltäviksi kustannustehokkaasti. Valtavan paljon arvokasta jätettä jää maailmassa siksi edelleen hyödyntämättä, mikä lisää ympäristön kuormitusta.  

Monipuolisuus on Tanan repijöiden valttikortti. Samalla koneella saadaan käsiteltyä kiinteistä jätelajeista melkeinpä jäte kuin jäte.
 

Ylivoimaisena vahvuutena on monipuolisuus 

“Solmukohdat” kiinteiden jätteiden kierrätyksessä eivät TANA-jäterepijöiden toimintaa lamauta, olipa sitten todella kyse helposti solmuille kiertyvistä ja takertuvista laivojen köysistä, tai autonrenkaista, kerroksellisesta tavarasta, kuten suurista huopa- tai muovirullista, tai sitten hankalasti kierrätettävistä joustinpatjoista metallijousineen. 

Rullat ja renkaat voi syöttää Tanan repijöihin kokonaisina, niitä ei tarvitse erotella jätevirrasta. Rajoite ei ole myöskään esimerkiksi metallitangot, kunhan ainevahvuudet pysyvät järkevissä rajoissa. Kaikki kiinteät materiaalit käyvät lukuun ottamatta vahvasti raudoitettu betoni tai isokokoiset, vahvaseinämäistä metallia olevat materiaalit, kuten auton sylinterit. Pääasialliseksi kivimurskaimeksi Tanan repijöitä ei ole suunniteltu, mutta esimerkiksi rakennusjäte on hyvin tyypillinen jätelaji Tanan asiakkailla. Betonijätekään ei haittaa, mutta suurempina määrinä se näkyy koneiden nopeampana kulumisena. 

– Ihanteellisimmillaan Tanan repijät ovat monipuolisen ja vaikean jätteen käsittelyssä. Revintäprosessi on sama käyttövoimasta ja materiaalivirrasta riippumatta. Mitä moninaisemmat ja haastavammat tarpeet materiaalin pienentämiseen on, sitä paremmin Tana pärjää vertailussa ja investointi maksaa itsensä nopeammin takaisin, Tanan tuotepäällikkö Eetu Tuovinen sanoo.
 

Tanan repijöillä prosessoidaan maailmanlaajuisesti hyvinkin kirjavia jätelajeja 

Esimerkiksi Benelux-markkinassa Tanan repijöillä käsitellään kalaverkkoja ja laivojen köysiä, joissa materiaalin lujuus ja kietoutuminen ovat prosessin haasteena, samoin kasvihuonejätettä, jossa tomaattiköynnökset ovat kietoutuneet tukiköysiin.  

– Hyvin niche-aloja siis. Sen lisäksi, että pitäisi käsitellä esimerkiksi puuta, repijällä saadaan käsiteltyä kaikki muukin. Esimerkiksi Suomessa, Virossa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kyproksella ja Turkissa asiakkaat käsittelevät jäterepijöillämme paljon autonrenkaita ja muuta liikenteestä tulevaa jätettä. Autonrenkaista saadaan tyypillisesti kaksi materiaalivirtaa: kumirouhe asiakkaalle soveltuvassa palakoossa, joka voi mennä esimerkiksi rengaspolttoaineeksi tai maanrakennukseen, sekä magneetilla materiaalivirrasta eroteltu rautametalli, joka voidaan myydä esimerkiksi terästehtaille jatkohyödynnettäväksi, Tuovinen kuvaa.
 

Tanan lupaus “from waste to value” konkretisoituu TANA-jäterepijöissä  

Sitä ei uskoisikaan, kuinka monenlaista jätettä ja tavaraa maailmaan mahtuu, jota ei edelleenkään monin paikoin hyödynnetä. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan esimerkiksi asumisesta syntyvästä yhdyskuntajätteestä kierrätetään EU-maissa tällä hetkellä noin 49 prosenttia, kun kierrätystavoite on vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.  

– Jätevirtojen täysi potentiaali lisäarvon tuottajana jää usein hyödyntämättä esimerkiksi  kiertotalouden innovaatioissa tai energian lähteenä. Repijää käyttämällä voidaan sekä edistää jätedirektiivin mukaisia kierrätystavoitteita että hyödyntää jätettä energiana, Tuovinen sanoo. 

Avaintekijä jätteiden uudelleenhyödyntämisen mahdollistamiseksi on niiden repiminen sopivaan palakokoon. Tanan jäterepijöillä voidaan muuttaa jätevirtoja asiakkaan tarvitsemaan palakokoon laajalla skaalalla, vaihteluväliltään peräti 50–500 mm palakokoon. Tuovisen mukaan Tana-repijöiden seulaverkon avulla palakoon säätö on helppoa ja nopeaa. Asiakas voi samalla koneella käsitellä eri materiaaleja ja palakokoja niitä joustavasti vaihdellen. Tämä avaa uusia kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia jätteenkäsittelylaitoksille ja heidän asiakkailleen.  

Vuonna 2024 Tanalta tulee markkinoille kiekkoseula, jonka avulla yhdyskuntajätteen kierrätystä voidaan entisestään tehostaa. Yleinen ongelma yhdyskuntajätteen kierrätyksessä on orgaaninen jäte. Joillakin alueilla kotitalouksien sekajätteestä jopa puolet voi olla biojätettä. Seulomalla jäte repimisen jälkeen kiekkoseulassa saadaan orgaaninen jäte eroteltua ja biojäte kiertoon, jolloin se voidaan laskea mukaan kierrätysasteeseen. Yhdyskuntajätteen lisäksi kiekkoseulalla voi seuloa lähes kaikkia muitakin materiaaleja, joita TANA-repijöillä voidaan käsitellä.  

Suunniteltu varta vasten kiinteän jätteen käsittelyyn, mikä näkyy korkeana käyttöasteena 

TANA-repijät on suunniteltu alusta alkaen kiinteän jätteen repimiseen, jossa ne ovat edelleen edelläkävijöitä ja erottuvat monipuolisuutensa lisäksi edukseen muun muassa korkealla käyttöasteellaan.  

– Tanan koneet on suunniteltu kestäviksi ja lujarakenteisiksi. Ne ovat kuitenkin älyttömän kovalla käytöllä, sään ja “hirveiden” materiaalien armoilla. Fiksun suunnittelun ansiosta – sillä miten koneen konstruktio on tehty ja miten koneisiin suunniteltu helppo huollettavuus mahdollistaa tehokkaat tunnit – koneen käyttöaste on mahdollista pitää korkeana, Tuovinen kertoo.  

Vaativan käytön vuoksi koneen huollot kannattaa suunnitella pidemmällä aikavälillä ja maksimoida siten koneen käyttöarvo mahdollisimman pitkään.  

– Parasta koneen käyttöä ja ylläpitoa on se, että noudattaa koneen huolto-ohjelmaa. Se lähtee pienistä arkisista asioista, kuten huoltoohjeen mukaiset päivittäiset tsekkaukset, pesut jne. Koneen käyttöastetta tehostamalla saadaan optimoitua prosessia, joka tarkoittaa asiakkaalle rahaa. Tottakai se on samalla myös ympäristön kannalta parempi, kun optimoinnin myötä saadaan pienennettyä myös prosessinaikaisia päästöjä, Tuovinen vinkkaa. 

Koneiden kunnossapidon helpottamiseksi ja elinkaaren pidentämiseksi Tanalla on tarjolla esimerkiksi peruskoneen roottorin sijaan kulutuskestävämpiä vaihtoehtoja, jotka vähentävät hitsaustarvetta; keskusvoitelujärjestelmä, joka automatisoi koneen liikkuvien osien laakereiden rasvauksen ja helpottaa siten käyttöä; tavanomaista kestävämpää erityisvalmisteista ovea sekä pölynpoistojärjestelmää. Kaikille eri konemalleille on myös mallikohtaiset huoltokitit ylläpitohuoltoon.
 

Ympäristövaikutusten pienentäminen on tärkeä motivaatiotekijä henkilöstölle  

– Olemme tuotteillamme usein kiertotalouden mahdollistajia sen ensimmäisessä vaiheessa. Mekaaninen jätteenkäsittely vaatii yleensä jonkinlaisen revintäprosessin. Tanan repijällä pystyy käsittelemään hyvin monipuolisesti kiinteää jätettä ja erittäin vaikeaksikin koettuja materiaaleja, joihin moni muu kone ei pysty. Kilpailijamme ovat pääasiassa yksiroottorisia hitaita repijöitä muualta Euroopasta. Tana on ollut alusta asti tämän toimialan ja kategorian suunnannäyttäjä. Tarjontaa kehitetään vahvasti käyttäjiä kuunnellen. Kattava jälleenmyyjäverkostomme jo noin 50 maassa tuo kentältä siihen kullanarvoista palautetta, Tuovinen kiittää.  

Ympäristövaikutusten näkökulmasta etua on siitäkin, että jäte matkaa mahdollisimman vähän ja sitä pystytään keräämään monipuolisesti lähiseudulta, jolloin logistiikka päästöinen jää mahdollisimman vähäiseksi. Myös jätteen repimisen tuloksena syntyneen pienen palakoon ansiosta logistiikka- ja säilytyskustannukset, ja sitäkin kautta vähentyneen kuljetustarpeen myötä päästöt pienenevät.

– Vaikutukset riippuvat siitä, mikä kulloisenkin markkinan infra on, millä säteellä jätevirrat riittävät tuottamaan vaikkapa tarvittavan polttoaineen, millaisia prosesseja jätteenkäsittelyyn ja -hyödyntämiseen kullakin paikkakunnalla liittyy ja mikä on kierrätysmateriaalien kysyntä, johon regulaatioillakin on vaikutuksensa. Kustannusrakenne ja investoinnin takaisinmaksuaika on hävikin ja jälleenmyynnin yhdistelmä. Yleisesti ottaen yhdellä monikäyttöisellä koneinvestoinnilla pystytään kuitenkin säästämään niin investointikuluissa kuin pienentämään ympäristövaikutuksia. Ja jos mietitään koneen loppusijoitusta, niin metallituoteena se on pitkälti kierrätettävissä, Tuovinen kuvailee.   

Hän muistuttaa, että jätedirektiivin mukaan parasta toimintaa on jätteen synnyn ehkäisy kokonaan ja jätteen uudelleenkäyttö. Tanan koneilla mahdollistuu jätteiden kierrätys eli erilaisten materiaalien erottaminen ja niiden uudelleen hyödyntäminen, jätteiden pilkkominen pienemmäksi palakooksi ja energiana hyödyntäminen, ja nyt vihreän siirtymän aikana vielä myös jätteiden mahdollisimman tehokas ja tiivis loppusijoittaminen, jotta uusia kaatopaikkoja ei tarvitsisi perustaa.   

– Itse motivoidun tällaisesta alasta, jossa mahdollistetaan kaikille hyvää eli jätteiden hyödyntämistä fiksummalla tavalla. Siksi jätteenkierrätysalalla toimiminen on innostavaa. Regulaatiopykälätkin ohjaavat toimintaa jätteenkäsittelyssä vihreiden arvojen suuntaan.  Selvästi tulevaisuudessa näihin paneudutaan maailmassa enemmän. Oikeita asioita minun mielestäni tässä tehdään isossa kuvassa, vaikka tämä kaupallista toimintaa onkin, Tuovinen kiteyttää.