Hae

Generic filters
Exact matches only

Lähin jälleenmyyjä

Kestävä kehitys

Tana auttaa tekemään maailmasta kestävämmän tarjoamalla laitteita ja ratkaisuja kiinteän jätteen käsittelyyn. Tarjontamme tähtää kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka liittyvät mm. ympäristötehokkuuteen, energian saamiseen jätemateriaaleista ja CO2-päästöjen vähentämiseen.

Tana on kotimainen kestävän kehityksen yritys, jonka ympäristöpolitiikka sisältää TANA koneiden suunnittelun, valmistuksen, jakelun ja käytön.

Kestävään kehitykseen sitoutuminen

Tanalla vastuullisuutta ohjaavat yrityksen strategia ja arvot. Toimintamme ja toimemme perustuvat lakien ja määräysten noudattamiseen, sekä eettisesti hyväksyttäviin toimintatapoihin. Teemme asiat tehokkaasti ja vastuullisesti, ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta. Tana edistää kiertotaloutta ja luo arvoa asiakkaille kestävällä tarjonnallaan. Tarjoamme asiakkaillemme tuotteiden elinkaaritukea, joka takaa parhaan pitkän aikavälin ympäristösuorituskyvyn. Tanan tavoitteena on myös olla puoleensa vetävä ja vankka työpaikka, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme.

Vastuullisuuden painopisteet

Vastuullinen liiketoiminta

Skaalautuva liiketoimintamallimme ja pitkäaikaiset kumppanit varmistavat erinomaisen hinta-laatusuhteen. Kehitämme digitaalisia työkaluja tuottavuuteen ja parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseen.

Kestävä tarjooma

Tuotteemme ja palvelumme mahdollistavat kestävän jätteenkäsittelyn vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, jotka ovat turvallisia, tehokkaita ja luotettavia. Tarjoamme asiakkaillemme tuotteiden elinkaaritukea, joka takaa parhaan pitkän aikavälin ympäristösuorituskyvyn.

Kestävä hankintaverkosto

Optimoimme materiaalivirrat ja toimitilainvestoinnit ja kannustamme ympäristöystävälliseen tuotantoon. Kehitämme jatkuvasti johtamisjärjestelmäämme varmistaaksemme yhtenäisen tavan toimia koko arvoketjussa.

Vastuu ihmisistä

Työntekijöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja turvallinen työympäristö ovat meille erittäin tärkeitä. Arvostamme työntekijöidemme taustan, lahjakkuuden, näkemyksen, koulutuksen ja kokemuksen monimuotoisuutta ja uskomme, että tämä edistää menestystämme. Emme suvaitse minkäänlaista häirintää tai syrjintää.

Vastuu ympäristöstä

Suunnittelemme tuotevalikoimaamme kohti resurssitehokasta ja vähäpäästöistä mallia.

Askeleen lähempänä parempaa huomista

Tana management system certificate 2022 Kotimainen kestävän kehityksen yritys

Ympäristö & laatu Terveys & turvallisuus

Tana on sitoutunut vastuullisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusriskien hallinta on olennainen osa johtamisjärjestelmäämme. Henkilöstön hyvinvointi, turvallinen työympäristö ja esimerkillinen toiminta ympäristöasioissa ohjaavat toimintaamme. Hallintajärjestelmämme on kattava, perustuen SFS-ISO 9001, SFS-ISO 14001 ja SFS-ISO 45001 standardeihin.

Turvallisuus

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, jotka ovat turvallisia, tehokkaita ja luotettavia. Edistämme vahvasti turvallista ja terveellistä työympäristöä sekä työntekijöidemme hyvinvointia ja kannustamme kaikkia osallistumaan näiden alueiden kehittämiseen.

Laatu

Laatu Tanalla on sitä, että teemme sen, minkä lupaamme, annamme vastuun ja otamme vastuun omista päätöksistämme. • Varmistamme ja tuemme henkilöstömme osaamista laadukkaiden ratkaisujen tuotannon varmistamiseksi. Kehitämme uusia tuotteita kilpailukykyisiksi, luotettaviksi ja turvallisiksi ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.

Ympäristö

Ymmärrämme työmme ympäristövaikutukset ja sen, kuinka osallistumme missiomme ”From Waste to Value” toteuttamiseen. Olemme sitoutuneet minimoimaan ympäristöjalanjälkemme koko arvoketjussa. Suunnittelemme tuotteemme ja palvelumme ja etsimme innovaatioita, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan. Integroimme hyvät ympäristöjohtamisen periaatteet ja käytännöt kaikkiin liiketoimintaamme.