Tana Oy:lle on myönnetty Menestyjä-sertifikaatti vakiintuneesta toiminnasta, vakaasta kasvukehityksestä sekä hyvästä tuloksesta ja kannattavuudesta. Yritys omaa myös vahvan rahoitusrakenteen. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään usean eri tunnusluvun pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden tietokannan yrityksiin, että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin. Menestyjä-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista:

• osaavasta yritysjohdosta
• omistautuneesta henkilökunnasta
• tehokkaista prosesseista
• asiakkaan ymmärtämisestä

Menestyjä-sertifikaatti ennakoi myös yrityksen tulevaa menestystä ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa. Kun yrityksen liiketoiminta kasvaa useampana vuonna peräkkäin, se kertoo vahvaa kieltä yrityksen kyvystä luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Kolmen viimeisen vuoden ajan liiketoimintaansa selvästi kasvattaneille yrityksille voidaan myöntää Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti, dynaaminen ja näkyvä todiste kasvusta. Myös merkittävä liikevaihdon kasvu viittaa siihen, että yrityksen liikevaihdon vuotuinen kasvu on ylittänyt alan keskimääräiset kasvulukemat vähintään 10 prosentilla.

Tilikaudella 04/2019–03/2020 Tana Oy teki historiansa parhaan liikevaihdon, joka oli noin 35 milj. euroa. 3,3 milj. euron liiketulos oli myös erittäin hyvällä tasolla.

”Tana on pitkäjänteisesti rakentanut vahvaa jälleenmyyjäverkostoa ja panostanut tuotekehitykseen. Kiitos tämän panostuksen, yhtiön tuotteet ja kilpailukyky ovat hyvällä tasolla. Tämä on myös tuonut taloudellista menestystä ja vakautta jatkaa kasvutarinaa jätehuollon ratkaisujen toimittajana. Merkittävä tekijä yhtiön menestykseen on osaava ja sitoutunut henkilöstö” kertoo Tana Oy:n toimitusjohtaja Kari Liuska.