Liikkuvat työkoneet – Suomen suuri mahdollisuus teknologiamurroksessa

SIX Mobile Work Machines, eli SIX Liikkuvien työkoneiden klusteri on liikkuvia työkoneita valmistavien suomalaisten yritysten yhteenliittymä, jonka tavoitteena on hyödyntää omassa innovaatio- ja teknologiakehityksessään kaksoissiirtymän (vihreä & digitaalinen) tuomia mahdollisuuksia. Tana liittyi mukaan toimintaan vuonna 2022. 

Klusterin visiona on olla vuonna 2025 maailman paras paikka kehittää ja valmistaa liikkuvia työkoneita kestävästi ja toimia alan ajatusjohtajana sekä esimerkin näyttäjänä. Yritysten tavoitteista on muodostettu klusterin tiekartta, joka ohjaa yhteistä innovaatio- ja osaamiskehitystä ja klusterin yhteiset tutkimushankkeet luovat perustaa pitkälle tulevaisuuteen. Ensimmäinen liikkeelle laitettu hanke liittyi työkoneiden sähköistymiseen ja klusterin alla toimii päällekkäin lukuisia erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. 

Klusteri on osa SIX Sustainable lndustry X -aloitetta, joka edistää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kestävää kasvua innovaatioiden ja osaamisen avulla. Tavoitteena on yhdessä teollisuuden, tutkimuksen ja julkisen sektorin kanssa luoda yhtenäinen visio ja uudistaa alaa Suomessa. 

 

Lisätietoja: www.six.fi