Perinteikkään ja tositehtävissä testatun TANA Shark -tuotesarjan uusin versio TANA 440ET käyttää voimanlähteenään sähköä. Edullinen energia, pitkät huoltovälit sekä lähipäästötön tuotantotapa tukevat Tanan asiakkaiden pärjäämistä julkisissa hankinnoissa ja kiertotalouden kilpailussa.

Pian erilaiset jätejakeet voidaan käsitellä kiertotalouden raaka-aineeksi entistä ympäristöystävällisemmin. Tanan uusi mobiilirepijä TANA Shark 440ET repii jätteet täysin sähköisesti. 

”Sähkökäyttöisyys mahdollistaa lähipäästöjen painamisen jätteenkäsittelyssä mahdollisimman pieneksi. Se tukee kiertotalouden ytimessä työskentelevien asiakasyrityksiemme omia tavoitteita ja tekee uusioraaka-aineiden sekä kierrätysmateriaalien esikäsittelystä entistä puhtaampaa”, TANA-repijöiden tuotepäällikkö Eetu Tuovinen kertoo. 

TANA Shark 440ET perustuu tosioloissa moneen kertaan koeteltuun tekniikkaan. Repijän pohjana on jo 2000-luvun alussa lanseerattu TANA Shark -mallisto, jonka ominaisuuksista kestävyys, monikäyttöisyys ja liikuteltavuus ovat saavuttaneet asiakasrajapinnassa lähes ikonisen aseman.  

Uusi repijämallin kehitystyön taustalla ovatkin juuri asiakkaiden viestit.  

”Asiakkaillamme on ollut vahva kiinnostus ja tarve sähkökäyttöiselle ja liikuteltavalle repijälle. TANA Shark 440ET sähkörepijä on markkinoiden ensimmäinen repijämalli, jossa liikuteltavuus ja sähkökäyttö yhdistyvät.” 

Myynti asiakkaille alkaa loppuvuodesta 2023 ja ensimmäiset laitteet toimitetaan asiakkaille alkuvuodesta 2024. 

tuotekehitys

Varma energia ja pitkä huoltoväli puolittavat huolet ja kulut 

TANA Shark 440ET sähkörepijä täydentää mallisarjan ajatusta siitä, että jokaiselle asiakkaalle löytyy sopiva käyttövoima ja suorituskykyisesti takuuvarma repijä toiminnan luonteen mukaan. TANA Shark 440ET on omimmillaan suuren volyymin tuotantolaitoksilla, missä on saatavilla teollisuustason 1000 ampeerin ja 400/480 voltin kolmivaiheiset sähköliitännät. 

”Sähkökäyttöisyys painaa repijän käyttökustannukset aiempaa edullisemmiksi pitempien huoltovälien ansiosta. Dieselmalleihin verrattuna huoltoväli on kaksinkertainen eli joka toinen huolto jää ikään kuin pois. Verrattuna dieselmoottoreihin sähkömoottorit ovat käytännössä lähes huoltovapaita, sillä ne eivät vaadi samalla tavoin säännöllistä öljyjen ja suodattimien vaihtoa.”  

Viimeisten vuosien aikana kiertotalouden ja lähituotettujen uusiomateriaalien merkitys on kasvanut myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Monimuotoiseen ja hajautettuun sähköntuotantoon perustuva käyttövoima tukeekin yritysten ympäristötavoitteiden ohessa tuotannon omaa huoltovarmuutta ja käyttökustannusten ennustettavuutta.  

Mitä enemmän sähköntuotantokapasiteetti kasvaa, sitä edullisempaa myös käyttövoina on. 

”Karkeasti arvioiden jo nykyhinnoilla sähkörepijän käyttökustannus tuntia kohden on vain noin puolet dieselrepijän polttoainekuluista.” 

Electric shark

Apumoottori liikuttaa TANA sähkörepijän itsenäisesti työpisteeltä toiselle 

Uusi repijä on toteutettu hydrauliikan ja sähkön yhdistelmätekniikalla. Siinä uuden sukupoven sähköistetty voimayksikkö antaa voiman perinteiselle hydrauliikalle, joka pyörittää repijän teriä. 

”Se repii kaikki samat materiaalit kuin tähänkin asti. Tuttu ja turvallinen TANA-tekniikka on vain päivitetty uudeksi versioksi”, Tuovinen tiivistää. 

Vaikka itse revintä tapahtuu verkkovirran avulla, dieseltekniikkaa ei ole kokonaan hylätty. Sähkörepijässä on mukana pieni dieselmoottori, jonka avulla laitetta voidaan ajaa itsenäisesti tuotantolaitoksella tai terminaalilla käsittelypisteeltä toiselle. 

”Juuri repijän liikuteltavuus on asiakkaidemme työlle tärkeää. Monella on useita eri jätejakeita käsiteltävänä eri puolilla pihaa ja myös yhden lajin kasan kasvaessa on tärkeää, että konetta voi liikutella. Apumoottorin avulla se on vaivatonta.” 

Apumoottorilla repijä voidaan myös ajaa oman laitoksen huoltopisteelle tai kuljetuslavetin kyytiin. 

TANA sähkörepijä mahdollistaa menestyksen julkisissa hankinnoissa 

Sähkökäyttöisyydestä puhutaan teollisuudessa nyt paljon. Vihreä siirtymä on globaali megatrendi, jonka osana yhteiskunta sähköistyy. Se alkaa näkyä yhä vahvemmin myös siinä, miten kiertotaloutta ruokkivat yritykset itse toimivat. Halu toimia puhtaasti edellyttää kuitenkin tätä tukevia laitteita, Tuovinen huomauttaa. 

”Tällä hetkellä erityisesti Suomessa ja Euroopassa eletään ylipäätään vahvaa trendiä myös prosessilaitteiden sähköistymisessä, ja siihen ajatukseen TANA 440ET istuu harvinaisen hyvin.” 

Vastuullisissa yrityksissä oman ympäristöjalanjäljen hallinta on jo muuttunut pioneerihengestä arjen perustoiminnaksi. Tuovinen näkee, että jo lähitulevaisuudessa yhä useamman yrityksen on korvattava vanhaa tekniikkaa sähkökäyttöisillä prosessilaitteilla ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. 

”Ala on jo nyt hyvin säädeltyä Euroopassa ja usein toiminnassa on mukana myös yhteiskunnan rahoitusta. Regulaatio kilpailutuksissa todennäköisesti vain tiukkenee, jolloin myös palveluketjussa mukana olevien yritysten lähipäästöjä katsotaan aiempaa tarkemmalla silmällä.”