Tanan toimitusjohtajan tuoreimmassa blogikirjoituksessa hän pohtii esteitä, jotka haittaavat yritysten siirtymistä kiertotalouteen. Huolimatta yleisestä termien kuten ”kiertotalous”, ”digitalisaatio” ja ”kestävä kehitys” käytöstä yritysstrategioissa, käytännön toteutus on edelleen haaste monille. Saarimaa esittelee puitteet kiertotalouden tiekartan laatimiselle. Nämä vaiheet ohjaavat yrityksiä priorisoimaan siirtymäponnistelujaan ja selviytymään haasteista, kuten teknologinen valmius, asiakkaiden hyväksyntä, sääntelyesteet ja sopimusten monimutkaisuus.

Tie kiertotalouteen voi viedä vuosia ja vaatia valtavia muutoksia, mutta yritysten on tärkeää miettiä asiaa vakavasti ja edetä rauhassa, askel askeleelta.

Kierrätys ei ole vain trendikästä – kyseessä on yrityksesi menestyminen pitkällä aikavälillä. Jos haluat lisätietoja aiheesta, lue koko artikkeli!