Hae

Generic filters
Exact matches only

Kieli

Lähin jälleenmyyjä

Miksi valita Tana

Meeting in Jyvaskyla office

Kotimaista kekseliäisyyttä kiinteän jätteen käsittelyyn

 

Tana Oy on suomalainen ympäristöteknologiayritys, jonka erikoisosaamista ovat jätteenkäsittelyratkaisut kiinteälle jätteelle. Tanan toiminnan ytimeen kuuluu suunnittelultaan ja ominaisuuksiltaan uniikkien koneiden valmistamisen lisäksi pyrkimys tarjota asiakkaille ratkaisuja ja palveluita tuottavuuden kehittämiseksi. Yrityksen missiona on parantaa asiakkaiden liiketoimintaa ja auttaa heitä kasvattamaan omaa liikevaihtoaan – eli tuottaa lisäarvoa jätteestä.

Tanan 50 vuoden taivalta leimaa poikkeuksellinen edelläkävijyys ja pioneerihenki aivan alkumetreiltä nykypäivään asti. Ennakkoluulottomia ratkaisuja on tehty paitsi tuotteiden, myös toimintatapojen osalta. Yleisiin toimintamalleihin ei ole jämähdetty – ellei se ole ollut juuri kyseisessä tilanteessa järkevintä.

Tanan menestyksen tärkeä kulmakivi on asiansa osaava ja luotettava jälleenmyyjien verkosto, joka toimii käyntikorttina ympäri maailmaa. TANA-koneita myydäänkin jo yli 50 maahan globaalin jälleenmyyjäverkoston kautta.

 

Vuoden yrittaja 2021

Tana Oy:n Kari Kangas on Vuoden yrittäjä 2021!

Suomen Yrittäjät ja sen jäsenjärjestöt palkitsevat vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti menestyneitä yrityksiä. Palkinnolla korostetaan yrittäjyyden merkitystä ja arvostusta sekä tuodaan esille yrittäjän työtä. Yrittäjä-palkinto on vastaanottajalleen arvokas – se on yrittäjäkollegoiden tunnustus. Vuonna 2021 yksi neljästä valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saajasta on Tana Oy:n Kari Kangas.

Olemme yksi maailman johtavista kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden valmistajista. Täytämme kuluvana vuonna 50 vuotta ja Kari Kangas on ollut yrittäjänä viimeiset 25 vuotta.

Kehitämme innovatiivisia jätteenkäsittelyratkaisuja sekä kaatopaikoille että kierrätykseen. Johdamme tuotanto- ja myyntiverkostoamme Suomesta käsin, mutta liiketoimintamme on globaalia. Liiketoimintastrategiaamme ja -malliimme kuuluu vahva verkostoituminen kumppaniyritysten kanssa, ja strategiset kumppanuudet mahdollistavat tuotevalikoiman ja myyntiverkoston laajentamisen sekä toiminnan kehittämisen entistä skaalautuvammaksi.

Olemme asettaneet tavoitteekseemme kasvaa n. 46 miljoonan euron liikevaihdosta (2021) noin 100 miljoonan euron liikevaihtoon. Orgaaninen kasvu on ollut viimeiset kolme vuotta keskimäärin 15 % vuodessa ja sitä aiomme jatkaa myös tulevaisuudessa.

Valtakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2021 – Lue Karin haastattelu!

Mikä tekee Tanasta erityisen?

Vastuullisuus

Vastuullisuus on liiketoiminnassa tärkeä arvo, jonka pitäisi olla luonnollinen osa yrityksen toimintaa. Tanalla ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kiteytyy yrityksen valmistamien tuotteiden hiilikädenjälkeen, eli siihen kuinka hyvin ne kykenevät pienentämään syntyviä hiilidioksidipäästöjä sekä joustavasta tuotantoverkostosta.

Tanan vastuuullisen toiminnan ytimenä on myös kestävä tarjooma ja toimitusketju, sekä vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä.

 

 

Digitalisaatio

Tanalla digitaalinen johtaminen on tiiviin ja toimivan verkoston perusta. Integroitu digitaalinen suunnittelu mahdollistaa yrityksen ja koko tuotantoverkoston resurssien tehokkaan käytön.

Tanan vastaus kiertotaloudessa työskentelevien loppukäyttäjien tarpeeseen on vahva nojaaminen digitaaliseen johtamiseen ja tuotehallintaan. Digitaaliset ratkaisut hyödyttävät koko arvoketjua aina komponenttivalmistajasta asiakkaaseen asti. Valmistettavia koneita voidaan seurata tuotannon alusta aina jälleenmyyjän toimittaman laitteen huoltoihin asti.

Liiketoimintamalli

Tanan liiketoimintastrategiaan ja -malliin kuuluu vahva verkostoituminen kumppaniyritysten kanssa. Strategisten kumppanuuksien avulla on mahdollista laajentaa tuotevalikoimaa ja myyntiverkostoa sekä kehittää toimintaa skaalautuvammaksi. Tana onkin konepaja ilman konepajaa eli yritys on ulkoistanut kaiken tuotannon. Tana keskittyy oman arvoverkon johtamiseen, olemassa olevien tuotteiden kehittämiseen ja jälleenmyyjien tukemiseen.

Menestyksen tärkeä kulmakivi on asiansa osaava ja luotettava jälleenmyyjien verkosto, joka toimii käyntikorttina ympäri maailmaa.

Tietoa meistä

TANA From Waste to Value®

Lue lisää

Tanan tapa toimia

Strategia ja tarkoitus

Lue lisää