Tana has updated it's Privacy Policy. Please read it here
Close
Kaatopaikka-operaatiotTana jätteentiivistyksen ABC

TANA jätteentiivistyksen ABC

Tarkastellaan aluksi jätteentiivistyksen teoriaa.  Jätteentiivistyksessä huomioon otettavia tekijöitä ovat:

1.   Jyrän paino

2.      Jyrän murskaushampaiden lukumäärä 

3.   Rummun tai pyörän halkaisija

4.      Rummun tai pyörän leveys

5.     Jätelaji

6.   Sisääntulevan jätteen määrä


Header FB (kopio)


1. Jyrän paino vaikuttaa siihen, miten syvälle tiivistyminen ulottuu. Painonjakautumista ja sen vaikutusta tiivistymiseen on tutkittu vain vähän. Kuitenkin isompi kone pystyy käsittelemään enemmän jätettä ja saavuttaa nopeammin halutun tiivistymisasteen. Tiivistämisen kuluvertailussa (kg/m3) Tanan tuotteet päihittävät markkinoiden saman painoluokat vastaavat koneet.3

3. Drum or wheel diameter: Rummun tai pyörän halkaisija: Suurirumpuiset koneet kattavan isomman pinta-alan, minkä vuoksi kone jää ”leijumaan” jätteen päälle. Suurirumpuinen TANA tiivistää jätteen huomattavasti syvemmältä kuin nelipyöräinen jyrä, mahdollistaen suuremmat tiivistyskerrokset. Tanan pyörien pienempi halkaisija maksimoi koneen maahan kohdistaman paineen ja koneen upottautumisen. Upottautuminen johtaa materiaalin tiivistymiseen. Tutkimusten kautta Tana on päätynyt optimaaliseen rummun halkaisijaan, joka suoriutuu myös elastisen jätteen, kuten yhdyskuntajätteen, muovin, sekajätteen ym., tiivistyksestä. Huom. jyrän murskaushampaiden ansiosta Tana pystyy tiivistämään paksumpia kerroksia.


IMG 0690


5. Kaatopaikalle tuotavalla jätteellä on myös merkitystä tiivistymisen lopputulokseen. Tietyissä maissa, erityisesti Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, kaatopaikalle tuotava jäte on yleensä lajiteltua mm. sitten, että biojätteen määrä on minimoitu.Yhdysvalloissa ja Australiassa taas biojätteen osuus voi olla suuri. Jätelajista huolimatta Tana takaa vähintään 10 %:n kasvun jätteen tiivistyksessä TANA E Series –kaatopaikkajyrillä.


6. Sisääntulevan jätteen määrä. . Yksinkertaistaen voidaan todeta, että jätteen tiivistys onnistuu laitteella kuin laitteella, jos ajankäytöllä ei ole prosessissa merkitystä. Kaatopaikalle suuntaavan jätteen virta on kuitenkin katkeamaton, jolloin ajankäytöstä muodostuu iso taloudellinen tekijä. Koneen paino suhteutettuna jätemäärään, jyrän murskaushampaiden lukumäärä ja rummun muotoilu vaikuttavat paljon tiivistymiseen menevään aikaan. Mitä isompi jätemäärä, sitä paremmin Tanan tuotteet pärjäävät vertailussa muihin nelipyöräisiin jyriin. Tanan jyrät tiivistävät paksutkin jätekerrokset ja takaamme vähintään 10 %:n kasvun tiivistyksessä.TANA E520 (kopio) (kopio)

2. Jätteen tiivistämisessä jätevuoreen syntyvä paine voi olla joko jätettä tiivistävää tai sitä poistyöntävää: Tiivistämiseen tarkoitetut jyrän rummun murskaushampaat painavat materiaalia syvemmälle samalla kun rummun massa lisää painetta maata kohti (yhteisvaikutus murskaushampaiden kanssa). Rumpu ja murskaushampaat yhdessä takaavat sen, että jäte tiivistyy optimaalisesti.


BigFoot telakuva (kopio) (kopio)


4. Rummun tai pyörän leveys: Elastinen jäte pyrkii pakenemaan sitä tiivistettäessä. Liian kapeat pyörät mahdollistavat jätteen pakenemisen edestä, takaa ja sivuilta. Tämän seurauksena jo kerran tiivistetty alue löystyy uudelleen. Tanan jyrien rumpu on suunniteltu siten, että jäte pääsee pakenemaan vain rummun sivuilta. Käsittelemällä tämän jälkeen reuna-alueet, pystyy Tanan jyrä kattamaan 100 % tiivistettävästä alueesta.


Surface pressure

> Lue asiakkaamme kertomus (englanniksi)