Konkreettisilla teoilla kohti sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa

Joulu on antamisen aikaa, ja tänä vuonna Tana Oy on ylpeänä levittämässä joulumieltä lahjoituksellaan Keski-Suomen Liikunnalle. Haluamme vaikuttaa paikalliseen yhteisöömme, erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Terveys ja hyvinvointi kuuluvat sosiaalisen kestävyyden tavoitteisiin, joiden pyrkimyksenä on taata jokaiselle terveellinen elämä ja hyvinvointi. Yritysten rooli sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa on suuri, ja se edellyttää yrityksiltä ymmärrystä, aitoa halua muutokseen ja konkreettisia tekoja.

Tana Oyn tekemä lahjoitus ohjataan lasten liikuntaan, Toimintatonni-tukeen. Toimintatonni on suunnattu Keski-Suomen Liikunnan jäsenseuroille, ja sen tarkoituksena on tukea vähävaraisia lapsia ja nuoria heidän liikuntaharrastuksissaan. Tiedämme, että liikunta on avainasemassa terveen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta, ja haluamme olla mukana mahdollistamassa mahdollisimman monelle keskisuomalaiselle nuorelle liikunnallinen elämäntapa.

Toimintatonni käytännössä

Lahjoitus kohdennetaan jäsenseurojen toimintamaksuihin ja maksuttomaan toimintaan. Tavoitteena on, että Toimintatonni mahdollistaa lapsille ja nuorille harrastuksen aloittamisen tai jatkamisen seurayhteisössä. Pyrimme tukemaan lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua liikunnan iloon ja hyödyntää seurayhteisön tarjoamia mahdollisuuksia.

Avustuksen ehdot

Lahjoituksen kohderyhmäksi valikoituivat 10-12-vuotiaat lapset, ja avustus on tarkoitettu liikunta- ja urheilutoimintaan seurassa. Ehtoihin kuuluu, että avustus mahdollistaa harrastuksen aloittamisen tai jatkamisen seurassa, ja seura käyttää rahan mahdollisimman tehokkaasti, jotta siitä hyötyisi useampi vähävarainen lapsi. Avustus kohdistuu vuoden 2024 toimintaan.

Seurat ovat saaneet hakea Toimintatonnia 13.12.2023 saakka, ja KesLi julkaisee tuensaajat jo 20.12.2023. Tammikuussa 2024 saamme vielä selvityksen siitä, mihin Toimintatonni kussakin seurassa kohdistui.

Yhteinen tavoite

Yhteistyömme Keski-Suomen Liikunnan kanssa heijastaa sitoutumistamme paikalliseen yhteisöömme. Tavoitteenamme on tuoda positiivisia muutoksia nuortemme elämään ja edistää aktiivista ja terveellistä elämäntapaa. Uskomme vahvasti siihen, että pienillä teoilla voi olla suuri merkitys, ja lasten- ja nuorten liikunnan harrastamisen tukeminen on yksi askel kohti aktiivisempaa ja yhdenvertaisempaa huomista.

Samalla haastamme kaikki keskisuomalaiset yritykset mukaan tekemään konkreettisia tekoja lasten- ja nuorten liikunnan hyväksi. Olemme täällä esimerkkinä siitä, miten yritykset voivat toimia yhteisön hyväksi. Luodaan muutos yhdessä!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja tägää Tana Oy seuraamaan ja tsemppaamaan yrityksenne tukitoimintaa heti kun otatte haasteen vastaan! Yhdessä voimme inspiroida muita yrityksiä ja yksilöitä mukaan lasten liikunnan tärkeyden levittämiseen ja auttamisen henkeen!

Instagram Facebook  |  LinkedIn